Betlehemci (vianočný prídavok)

Pán Boh daj dobrý večer veselý, tomuto domu, hospodárovi.

Sem pastieri, sem. Sem do Betlema.

Darujte dary, jaké mu treba.

Kus syra mladého a mliečka sladkého.

Darujte jemu, Pánu našemu.

Každoročne pred Vianocami uvádzame Betlehemcov. Špeciálny prídavok v podaní Íverov po hlavnom predstavení.