Dve percentá z dane pre Divadlo Ívery

Darovanie dvoch percent z daní

Milá diváčka, milý divák, milí priaznivci Divadla Ívery

Dvoma percentami z Vašich daní môžete pomôcť podporiť chod nášho občianskeho združenia Divadlo Ívery, ktoré už vyše 40 rokov prináša na dosky, ktoré znamenajú svet, diela z pier autorov ako sú Jiří Suchý, Voskovec & Werich, Eugen Ionesco, Oscar Wilde či Sławomir Mrożek a mnoho iných.

Ako ochotnícke divadlo sme financovaní predovšetkým prostredníctvom dvoch percent a tak budeme veľmi radi, ak nás podporíte, aby sme sa mohli v divadelné štvrtky o 19:00 pravidelne stretávať u nás v Dome kultúry Ružinov v Bratislave.

Ako darovať 2 %

Postup pre zamestnancov, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ:

  • Do 15. februára daného roka treba požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (teda že zamestnávateľ za Vás podá daňové priznanie)
  • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
  • Následne vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní dane (na stiahnutie tu), s tým, že do riadku 12 a 14 vyplníte údaj z Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov a do riadku 13 vyplníte sumu, ktorá predstavuje dve percentá z riadku 12. Ostatné riadky vyplňte primerane podľa svojich údajov.
  • Aj Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov aj Vyhlásenie o poukázaní dane treba doručiť do konca apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Príslušný úrad zistíte zistíte tu.

Postup pre ostatné fyzické osoby:

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

  • Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby
  • Pri vypĺňaní daňového priznania vyplňte aj časť Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%/3% zaplatenej dane, pričom údaje o našom občianskom združení, ktoré budete potrebovať sú nasledovné:

Prijímateľ:           Divadlo Ívery

IČO:                       42134901 (vo formulári sa zarovnáva sprava)

  • Vyplnené daňové priznanie podajte do lehoty na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a do tohto termínu aj zaplaťte daň z príjmov.

Postup pre právnické osoby:

Ak právnická osoba v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v danom roku (zvyčajne do konca marca) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môže darovať až 2 % z dane. V opačnom prípade môže právnická osoba darovať iba 1 % z dane.

  • Vypočítajte si Vaše 1%, resp. 2 % z dane z príjmov právnickej osoby
  • Pri vypĺňaní daňového priznania vyplňte aj časť Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%/3% zaplatenej dane, pričom údaje o našom občianskom združení, ktoré budete potrebovať sú nasledovné:

Prijímateľ:           Divadlo Ívery

IČO:                       42134901 (vo formulári sa zarovnáva sprava)

  • Vyplnené daňové priznanie podajte do lehoty na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a do tohto termínu aj zaplaťte daň z príjmov.