Veď nehorí – Max Frisch

„Podozrenie? To som mal od začiatku!

To má človek vždy…

Ale čo by ste robili vy na mojom mieste?

A kedy?“

Osoby a obsadenie:

Bohumil Biedermann: Jozef Kujan

Babeta Biedermanonnová: Tamara Peterková

Jozef Schmitz: Peter Furda

Wilhelm Eisenring: Marián Trembáč

Anna: Zlata Golecová

Zbor: Ľubica Galajdová, Bianka Zamatoczká, Ivana Adamcová, Jozef Buhaj