Janči

Janko
Najneobľúbenejšia postava, ktorú hráš?

Najneobľúbenejšia postava? Čo to je? Jedinou nie veľmi obľúbenou postavou je postava, ktorú ráno rozospatý zbadám v zrkadle. Inak som už zo desať musel kvôli prasklinám vymeniť. 🙂

Najťažšia postava, ktorú hráš?
V scenároch sa neuvádza váha jednotlivých postav, takže neviem, ktorá je najťažšia.

Postava, ktorú by si si chcel zahrať?
Nejakú ženskú postavu. Ale inak som normálny. To je len taká herecká zbesilá predstava.

Najkrajšia replika, ktorú hovoríš?
Najkrajšie sú tie, ktoré viem a nezabudnem. Totiž sem tam sa to stáva. Vtedy sa zázračným spôsobom upravuje scenár a to online na javisku.

Čo máš na Íveroch najradšej?
Štvrtky – vtedy sa hrá. 🙂

Čo sa Ti na Íveroch nepáči?
Keď nie je na toalete pri umývadle papier na utretie rúk. Stalo sa to iba raz, no akurát som mal nádchu a ako obyčajne pri sebe žiadnu papierovú vreckovku.

A na záver:
Ešte by som chcel vzhľadom na to, že som nemal možnosť zúčastniť sa súťaže Miss a vzhľadom na moje pohlavie ani možnosť mať nebudem, povedať za všetkých mužov, že aj my muži si želáme svetový mier.

Publikované
Kategorizované ako Herci